Ahlstrom-Munksjö

“Säästimme varmasti kuukausia työaikaa”

Alteryx liiketoiminnan mallinnuksen tukena “Säästimme varmasti kuukausia työaikaa”

“Tilastotieteen osaaminen ja Alteryx-työkalun kyky käsitellä valtaisia volyymeja dataa tilastollisissa ennusteissa ratkaisivat Alessan valinnan toimittajaksemme”.

Globaaleilla markkinoilla toimivan Ahlstrom-Munksjön konsernihallinnon Corporate Development Manager Ossi Taavitsainen kehittää pörssiyhtiön kyvykkyyttä ymmärtää liiketoimintaympäristöään ja ennustaa tulevaa. Hän kuvaa kokemuksia Alteryxin valinnasta näin:

“Meillä on tarpeen mallintaa liiketoimintaamme, jotta voimme ymmärtää tarkemmin tiettyjen megatrendien vaikutusta tuotteidemme kysyntään. Aluksi lähdimme muodostamaan hyvin kattavaa kuvaa siitä, missä arvoketjussa toimimme ja tekemään koko arvoketjun läpileikkaavaa mallia raaka-ainemarkkinoista, oman liiketoiminnan ja kilpailijoiden kautta aina loppukäyttäjiin asti”, kuvaa Taavitsainen haastetta.

Ahlström-Munksjö toimii globaalisti monilla markkinoilla ja 16 liiketoimintayksiköstä kertyy paljon tietoa.

“Suhteellisen nopeasti tajusimme, että markkina-analyytikon työssä Excel ei millään riitä useista eri liiketoiminnoista syntyvän datamäärän käsittelyyn. Sisäistä ja ulkoista dataa tulee paljon. Lisäksi tarvitsimme tilastolliseen mallinnukseen parempaa ymmärrystä ja työkalun, joka mahdollistaa joustavat tilastolliset mallinnustavat.”

Alteryxillä tehtävissä ennusteissa hyödynnetään myös ulkoista dataa, esimerkiksi ostajaindeksidataa.

“Haluamme mallintaa, miten eri toimialojen logiikka toimii ja ennustaa esimerkiksi, paljonko yleinen taloudellinen aktiivisuus vaikuttaa tietyn markkinan kysyntään ja sitä kautta tuotteidemme kysyntään.”

“Alessa eroaa muista toimijoista kirkkaasti tilastotieteen osaamisessa”

Alessa erottui joukosta tilastollisella osaamisella ja tarjosi käyttökohteeseen sopivan intensiivikonsultoinnin. Ennusteen osumatarkkuus on olennaista mallin onnistumisen kannalta:

“Alessalla löytyy erinomaista tilastotieteen osaamista. Säästimme varmasti kuukausia työaikaa, koska meidän ei ole tarvinnut itse alusta lähtien opetella tilastotieteilijöiksi. Jo parilla istunnolla saimme todella hyviä käytännön neuvoja, mihin kannattaa keskittyä, mitä tulostaulukosta kannattaa jättää pois, mikä tieto on toisarvoista tässä vaiheessa jne.”

“Alessan Juha on niin pitkään tehnyt datan kanssa töitä, että hän näkee mahdollisia ongelmia melkeinpä suoraan graafeista ja tietää miten niitä voisi yrittää korjata. Alessan presales-prosessi ja käyttöönottokonsultaatio ovat olleet todellakin erittäin hyödyllisiä meille.”

Datamassat, tilastolliset analyysit ja tilastotieteen osaaminen

Työkalun ja kumppanien valinnan ratkaisi kaksi asiaa: ensinnäkin Alteryxin kyky pyörittää suuria datamassoja, toisekseen edistyneet analyysiominaisuudet:

“Järjestelmäpuolella ratkaisevaa oli, että Alteryx mahdollistaa suurten datamäärien käsittelyn ja edistyneemmän tilastoanalyysin.”

Koska mallinnuksen teossa tarvitaan joustavuutta, sitä vaadittiin myös järjestelmältä:

“Halusimme järjestelmän, jossa tiedämme täsmälleen, mitä taustalla tapahtuu ja mistä ennusteet tulevat. Alteryxissä voi “katsoa konepellin alle” ja jos on lisätarve muokata jotakin analyysin vaihetta, voi avata suoraan R-koodin ja lähteä muokkaamaan sitä.”

“Alteryx on hyvin monikäyttöinen työkalu, jonka käytöstä tulee olemaan meille valtavia hyötyjä. Olemme jo nyt valinneet lisenssin käyttäjiksi niitä henkilöitä, jotka hyötyvät Alteryxistä eniten. Mitä enemmän analyysejä toimenkuvaa kuuluu, sitä todennäköisemmin Alteryxistä hyötyy työssään.”

Ahlstrom-Munksjö Oyj on yksi maailman johtavista kuitupohjaisten materiaalien valmistajista. Yhtiön tavoitteena on olla strategisesti tärkeissä segmenteissä markkinan johtavia toimijoita. Tuotevalikoima on erittäin monipuolinen eri teollisuudenaloilla ja eri liiketoimintayksiköitä on 16. 

Varaa ilmainen online-konsultaatio

“Alteryx on hyvin monikäyttöinen työkalu, jonka käytöstä tulee olemaan meille valtavia hyötyjä. Olemme jo nyt valinneet lisenssin käyttäjiksi niitä henkilöitä, jotka hyötyvät Alteryxistä eniten. Mitä enemmän analyysejä toimenkuvaa kuuluu, sitä todennäköisemmin Alteryxistä hyötyy työssään.”

Ossi Taavitsainen

Ossi Taavitsainen

Corporate Development Manager

Ahlstrom-Munksjö Oyj on yksi maailman johtavista kuitupohjaisten materiaalien valmistajista. Yhtiön tavoitteena on olla strategisesti tärkeissä segmenteissä markkinan johtavia toimijoita. Tuotevalikoima on erittäin monipuolinen eri teollisuudenaloilla ja eri liiketoimintayksiköitä on 16.

Lisää asiakasreferenssejä

Sparklike automatisoi huoltomuistutukset ilman koodausta. Alteryxillä myös datan laatu Salesforcessa ja HubSpotissa parani huomattavasti.
Kovaa kasvava Komppi automatisoi dataprosesseja itse, täysin ilman koodaustaitoja. Alteryx Designerilla on ratkaistu datan saatavuusongelmat ja jätetty monia excel-prosesseja historiaan.
Kun Ihosairaala halusi automatisoida liiketoiminnan avainlukujen raportoinnin, haasteena olivat tietojen hakeminen kankeasta toiminnanohjausjärjestelmästä ja datan yhdistäminen muiden järjestelmien, mm. markkinoinnin analytiikan dataan.

Jaa asiakascase:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn