Käyttökohteet

Data-analytiikan käyttökohteet

Hanki datalla oivallusta ja kilpailuetua koko organisaatioon

Data-analytiikan käyttökohteet

Hanki datalla oivallusta ja kilpailuetua koko organisaatioon

Data-analytiikan käyttökohteet ja tiedolla johtamisen käyttökohteet ja niistä saadut business-hyödyt ovat rajattomat. 
Alteryxin analytiikka-prosessien automaation alustan avulla ne ovat ulottuvillasi.   


Liikkeelle kannattaa lähteä heti, mutta vain yksi haaste kerrallaan.  Alteryx on tavanomaista BI-työkalua nerokkaampi: sen avulla datalla johtamisen käyttökohteet ovat sovellettavissa nopeammin  kuin uskotkaan.  Automatisoit, tehostat ja optimoit organisaatiosi datalla oivaltamista lukemattomin tavoin –  ketterästi askel kerrallaan.

 

Esimerkkejä data-analyytikan käyttökohteista Alteryxillä:

TALOUS
Finance & Tax analytics

 • Johdon raportoinnin automatisointi (self-service raportointi)
 • Tilitysten ym. automatisointi

 • Täsmäytykset, konsernitäsmäytykset

 • Riskianalyysit

 • Audit & Compliance

 • Tax: Verotukseen liittyvien tietojen ja koontiraporttien käsittelyn automatisointi, CBC-raportti
  jne

ASIAKASYMMÄRRYS
Customer analytics

 •  Asiakaspoistuman (churn) ennuste
 • Kysynnän ennustaminen
 • Kuluttajakäyttäytyminen
 • Ostajien sitoutuneisuus
 • Segmentointi
 • Hinnoittelu, hintajoustoanalyysi
 • Lojaliteettiohjelman optimointi
 • Sentimenttianalyysi
  jne

MARKKINOINTI
Marketing analytics

 • Markkinoinnin KPI-raportoinnin automatisointi
 • Konversioennusteet
 • Kohdentaminen ja Segmentointi
 •  Kampanjoiden vertailu
  jne

MYYNTI
Sales & Channel analytics

 • Myyntiennusteet, sales forecast
 • Myynnin trendiraportit
 • Sales performance
 • Yeild ja revenue management
 • Myyntiprovisioiden koontiraportti
 • Maantieteellisten erojen tarkastelu ja ennustaminen
 • CRM 360
  jne

TUOTANTO
Operations analytics

 • Tuotantoketjuanalytiikka
 • Varastonhalllinta, varaston optimointi
 • Kapasiteetin suunnittelu
 • Työvoiman resursointi
 • Kustannusten optimointi
  jne

LOGISTIIKKA
Logistics analytics

 • Sijaintidatan hyödyntäminen esim. kuljetusten optimointi
 • Henkilöstön resursointi
  jne 

IT
IT, Network & Security analytics

 • Network analysis
 • Security analysis
 • Kustannusanalyysi
 • Toimittajavertailu
 • Investointien ennustaminen
  jne

HR
People analytics

 • Suorituskyvyn johtaminen, Performance management PM
 • Employee flight risk
 • Rekrytoinnin optimointi
 • Raporttien koostamisen ja jakelun automatisointi
  jne

Hyöty 1 - Liiketoiminnan kasvu: Kasvata myyntiä

Data-analytiikan avulla kasvatat yrityksesi myyntiä systemaattisen ottein esimerkiksi tunnistamalla todennäköisiä lisämyyntikohteita nykyisestä asiakaskannasta, tai kohdistamalla organisaationne markkinointi- ja myyntiresurssit oikein ja tehokkaammin, kun tiedätte varmuudella, mitkä ovat kannattavimpia tuoteryhmiänne ja/tai palveluitanne.

Markkinointi-investointinne tuottavat varmemmin hedelmää, kun analysoitte datan avulla parhaiten toimivat markkinointikanavat. Markkinoinnin kohdentamisessa voitte käyttää paremmin hyväksenne tietoa nykyasiakkaistanne ja kohdentaa toimenpiteitä hyvin tuottavien asiakkuuksienne demografiaa vastaaville kohderyhmille. 

Voitte välttää Ei oo:n myymistä ennustamalla kysyntää ja lisäämällä tarjontaanne kysyntähuippuihin oikeaan aikaan. 

Hyöty 2: Kannattavuuden paraneminen: Pienennä kuluja

Datalla johtamisen avulla parannat yrityksesi kannattavuutta. Pureudutte tarkasti tuotteiden ja palveluiden todelliseen kustannusrakenteeseen. Kun data tekee tilanteen  näkyväksi, tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu, priorisointi ja ajoittaminen sekä tarvittavat investoinnit havaitaan huomattavasti selkeämmin. 

Varaston kierron tehostaminen dataan perustuen auttaa käyttämään pääoman siellä, missä sille saadaan paras tuotto.

Resurssien ja työvoiman tarvetta voidaan ennustaa datan avulla mutua joustavammin ja näin hyödyntää henkilöstöä tuottavassa työssä ja optimoida hankintoja kysynnän mukaisesti.

Hyöty 3: Enemmän aikaa analyysiin, perusteltuihin päätöksiin ja yhteiseen tekemiseen yli siilojen

Edistyksellisen itsepalveluanalytiikan avulla muutetaan organisaation ajankäyttö päälaelleen. Kun raportointi-. ja analyysiprosessit on automatisoitu, käytetään 80% ajasta analyysiin ja informoituun päätöksentekoon – sekä uusien ratkaisevien kysymysten miettimiseen ja analysointiin. 

Ennen automatisointia asetelma on toisin: 80% ajasta hukkaantuu tiedon hakemiseen, putsaamiseen ja datan valmisteluun – siinä onnellisessa tapauksessa, että dataa ylipäätään saadaan ulos järjestelmistä käyttökelpoisessa muodossa. Koska suurin osa ajasta menee manuaaliseen käsittelyyn, monet johdon kysymykset jäävät vastaamatta, koska aikaa ei ole, IT:n työlistalle ei mahdu, tai järjestelmistä ei vain saada tietoa ulos.  

Alteryxin avulla datan haku eri järjestelmistä ja toistuvat manuaaliprosessit automatisoidaan. Tästä syntyy kolmenlaista hyötyä: säästetään valtavasti aikaa, vältetään inhimillisiä virheitä ja mikä tärkeintä, samaa dataa voidaan ketterästi käyttää uusiin laskelmiin.   

Nopeampi ja automatisoitu analysointi, päätöksenteko ja tiedon jakaminen tarkoittaa siis: 

 • Tehokkuus ja ajan säästäminen manuaalisten rutiinien vähentyessä
 • Nopeampi feedback-loop
 • Ajankohtaiseen tietoon perustuva päätöksenteko
 • Monipuoliset jakelumuodot; raportit, analyysit, portaalit ja upottaminen olemassa oleviin järjestelmiin
 • Mahdollisuus analysoida liiketoimintaa visuaalisesti ja jakaa tarvittava tieto

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntö, niin kerromme, kuinka tiedolla johtaminen saadaan parhaiten palvelemaan juuri teidän tarpeitanne.

Voit myös varata ajan veloituksettomaan Alteryx-ohjelmiston esittelyyn.

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntö tai poikkea vaikka toimistollemme, niin kerromme, kuinka tiedolla johtaminen saadaan parhaiten palvelemaan juuri teidän tarpeitanne.

Voit myös varata ajan veloituksettomaan Alteryx-ohjelmiston esittelyyn.