Data-analytiikan käyttökohteet

Hanki datalla oivallusta ja kilpailuetua koko organisaatioon

Data-analytiikan käyttökohteet ja tiedolla johtamisen business-hyödyt ovat rajattomat. Siksi liikkeelle kannattaa lähteä heti, mutta vain yksi haaste kerrallaan.  Alteryx on tavanomaista BI-työkalua nerokkaampi: sen avulla datalla johtamisen käyttökohteet ovat sovellettavissa nopeammin  kuin uskotkaan.  Automatisoitte, tehostatte ja optimoitte organisaatiosi datalla oivaltamista lukemattomin tavoin ketterästi – askel kerrallaan.

TALOUS

 • Johdon raportoinnin automatisointi (self-service raportointi)
 • Tilitysten ym. automatisointi

 • Täsmäytykset, konsernitäsmäytykset

BUSINESS DEVELOPMENT

 •  Asiakaspoistuman ennuste (churn)
 • Kysynnän ennustaminen
 • Hintajoustoanalyysi

MYYNTI & MARKKINOINTI

 • Myynnin ja markkinoinnin KPI-raportoinnin automatisointi
 • Myyntiennusteet
 • Segmentointi
 • Asiakasymmärrys

Kasvata myyntiä

Data-analytiikan avulla kasvatat yrityksesi myyntiä systemaattisen ottein esimerkiksi tunnistamalla todennäköisiä lisämyyntikohteita nykyisestä asiakaskannasta. Voit myös kohdistaa organisaationne markkinointi- ja myyntiresurssit oikein ja tehokkaammin, kun tiedät varmuudella, mitkä ovat kannattavimpia tuoteryhmiänne ja/tai palveluitanne.

Markkinointi-investointinne tuottavat varmemmin hedelmää, kun analysoitte datan avulla parhaiten toimivat markkinointikanavat. Markkinoinnin kohdentamisessa voitte käyttää paremmin hyväksenne tietoa nykyasiakkaistanne ja kohdentaa toimenpiteitä hyvin tuottavien asiakkuuksienne demografiaa vastaaville kohderyhmille. 

Voitte välttää Ei oo:n myymistä ennustamalla kysyntää ja lisäämällä tarjontaanne kysyntähuippuihin oikeaan aikaan. 

Pienennä kuluja

Datalla johtamisen avulla voitte pureutua tarkasti tuotteiden ja palveluiden todelliseen kustannusrakenteeseen. Kun data tekee tilanteen  näkyväksi, tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu, priorisointi ja ajoittaminen sekä tarvittavat investoinnit havaitaan huomattavasti selkeämmin. 

Varaston kierron tehostaminen dataan perustuen auttaa käyttämään pääoman siellä, missä sille saadaan paras tuotto.

Resurssien ja työvoiman tarvetta voidaan ennustaa datan avulla mutua joustavammin ja näin hyödyntää henkilöstöä tuottavassa työssä ja optimoida hankintoja kysynnän mukaisesti.

Enemmän aikaa analyysiin, perusteltuihin päätöksiin ja yhteisiin tekoihin

Edistyksellisen itsepalveluanalytiikan avulla muutetaan organisaation ajankäyttö päälaelleen. Kun raportointi-. ja analyysiprosessit on automatisoitu, käytetään 80% ajasta analyysiin ja informoituun päätöksentekoon – sekä uusien ratkaisevien kysymysten miettimiseen ja analysointiin. 

Ennen automatisointia asetelma on toisin: 80% ajasta hukkaantuu tiedon hakemiseen, putsaamiseen ja datan valmisteluun – siinä onnellisessa tapauksessa, että dataa ylipäätään saadaan ulos järjestelmistä käyttökelpoisessa muodossa. Koska suurin osa ajasta menee manuaaliseen käsittelyyn, monet johdon kysymykset jäävät vastaamatta, koska aikaa ei ole, IT:n työlistalle ei mahdu, tai järjestelmistä ei vain saada tietoa ulos.  

Alteryxin avulla datan haku eri järjestelmistä ja toistuvat manuaaliprosessit automatisoidaan. Tästä syntyy kolmenlaista hyötyä: säästetään valtavasti aikaa, vältetään inhimillisiä virheitä ja mikä tärkeintä, samaa dataa voidaan ketterästi käyttää uusiin laskelmiin.   

Nopeampi ja automatisoitu analysointi, päätöksenteko ja tiedon jakaminen tarkoittaa siis: 

 • Tehokkuus ja ajan säästäminen manuaalisten rutiinien vähentyessä
 • Nopeampi feedback-loop
 • Ajankohtaiseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa
 • Monipuoliset jakelumuodot; raportit, analyysit, portaalit ja upottaminen olemassa oleviin järjestelmiin
 • Mahdollisuus analysoida liiketoimintaa visuaalisesti ja jakaa tarvittava tieto kumppaniverkoston kanssa

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntö tai poikkea vaikka toimistollemme, niin kerromme, kuinka tiedolla johtaminen saadaan parhaiten palvelemaan juuri teidän tarpeitanne.

Voit myös varata ajan veloituksettomaan Alteryx-ohjelmiston esittelyyn.