Alteryx

UKK

Usein kysytyt kysymykset

UKK

Usein kysytyt kysymykset

Alteryx Designer

86% uusista  Alteryx Designer -käyttäjistä tuottaa lisäarvoa liiketoiminnalle jo viikon sisällä aloituksesta. 

Merkittäviä hyötyjä löytyy helposti jo keskisuurissa yrityksissä. Välittömät hyödyt liittyvät Alteryxillä saavutettuun tehostamiseen ja erityisesti kilpailuetuihin. Kun datan käsittely aiheuttaa manuaalista työtä ja kun organisaatiolla on dataa, jota ei hyödynnetä, on syytä ryhtyä toimeen.

Alteryx Designerin vuosilisenssi maksaa useimmiten itsensä takaisin jo ensimmäisen automatisoidun workflown ansiosta, kun työtä säästyy vuodessa esimerkiksi muutamien tuhansien edestä. Tämän jälkeen muut analyysit ja automaatiot kasvattavat entisestään ohjelmistosta saatavaa hyötyä.

Mahdollisuudet automatisoida dataprosesseja ovat rajattomat. Katso esimerkkejä data-automaation käyttökohteista

Jo vain! Sinun ei tarvitse osata koodata. R- tai Python-taidot eivät ole välttämättömiä.

Alteryx Designer on suunniteltu käyttäjille, jotka haluavat ottaa data-analytiikasta hyödyn irti ilman koodaustaitoja. Koodia voidaan tarvittaessa käyttää mallien kehittämisessä.

Kyllä. Edistyneen analytiikan osalta saattaa olla tarpeen muuttaa koodia / käyttää jo kehitettyä. Tämä onnistuu Alteryx Designerissa.

Huom. Tarkistat koodin mistä tahansa workflown vaiheesta ja muutat koodia tarvittaessa – suoraan visuaalisessa käyttöliittymässä. Siksi Alteryxillä testaus on huomattavasti nopeampaa kuin perinteisesti koodaten.

Eri tiedostomuotojen lisäksi Alteryxillä muodostat yhteyden valtavaan määrään tietolähteitä.

Alteryx voi lukea, kirjoittaa, tai lukea ja kirjoittaa tietolähteestä riippuen.

Esimerkkejä datalähteistä (ks. koko lista linkistä alla):

Adobe Analytics
Amazon Athena
Amazon Aurora
Amazon Redshift
Amazon Redshift Spectrum
Amazon S3
ESRI
Google Analytics
Google BigQuery
Google Sheets
Hadoop Distributed File System
Hive
IBM DB2
IBM Netezza
MariaDB
Marketo
Microsoft Analytics Platform System
Microsoft Azure Data Lake Store
Microsoft Azure ML
Microsoft Azure SQL Database
Microsoft Azure SQL Data Warehouse
Microsoft Cognitive Services
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft OneDrive
Microsoft Power BI
Microsoft SQL Server 2012, 2014, 2016
Microsoft SharePoint
MongoDB
MySQL
Netsuite
Oracle
PostgreSQL
SAP Hana
Salesforce
ServiceNow
Snowflake
Tableau
Teradata Aster
Teradata

Kaikki Alteryx datalähteet

String, numeerinen, datetime, boolean, spatial objects – tarkista lista – kaikki Alteryxin datatyypit.
Katso myös File types support

YXDB mahdollistaa valtavien datamäärien nopean käsittelyn. Alteryx hakee kulloisenkin analyysitarpeen kannalta olennaiset tiedot ja tuo ne yhteen Alteryxin omaan, paikalliseen tiedostotietokantaan – Alteryx YXDB (Alteryx database). Sen ansiosta prosessin myöhemmässä vaiheessa voidaan tehdä nopeasti ajoja, joissa dataa on suuria määriä. Käsittelyn jälkeen lopputuotos (output) voidaan ottaa ulos esim. excel-, pdf- tai powerpoint-tiedostona tai syöttää esim. datan visualisointijärjestelmään, kuten Tableau tai PowerBI.

Voit automatisoida visuaalisten raporttien (esim. PowerPoint, pdf) lähetyksen esim. sähköpostilla suoraan Alteryxistä, ottaa ulos vaikkapa excelin tai viedä dataa muihin järjestelmiin. 

Raportointiformaatit ovat:

PNG — Portable Network Graphics

HTML — Hyper Text Markup Language

PCXML — Alteryx Markup Language

PDF — Adobe® Portable Document Format

RTF — Rich Text Format

DOC/DOCX — Microsoft Word

XLS/XLSX — Microsoft Excel

PPT/PPTX — Microsoft PowerPoint

Alteryx Designer kattaa analytiikkaprosessin kaikki työvaiheet, joten drag & drop -editorissa on yli 260 työkalua. 

Työkalut on ryhmitelty prosessin vaihetta tai analyysitarpeen mukaan, esim.:
Join, In-Database, Machine Learning, Predictive, Prescriptive, Data investigation, Connectors jne jne.

Kaikki työkalu-kategoriat  ja kaikki työkalut listattuna 

Kyllä. Koneoppiminen on yksi Alteryxin työkaluista ja se kuuluu Alteryx Designerin -peruslisenssiin kuten yli 100 muutakin työkalua.

Ei. Alteryx tarjoaa erinomaiset kehittäjän ja data scientistin työkalut (SDK). Työkaluja voi siis myös tehdä itse.

Alteryx on ohjelmisto, joka ladataan käyttäjän koneelle. Tietoja käsitellään siis omalla koneella, eikä niitä siirretä 

Ohjelmistorobotiikan avulla (Robotic Process Automation, RPA) voidaan automatisoida toistuvia rutiinitehtäviä. Useimmiten automatisointitarpeet ovat suoraviivaisia ja eivät vaadi monimutkaisia päättelyketjuja. Alteryxillä voidaan luoda ohjelmistorobotteja esimerkiksi täyttämään tietoja järjestelmästä toiseen.    

Alteryx perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1997.  Ympäri maailmaa yli 6000 yritystä kehittää liiketoimintaansa Alteryxillä. Maailman 2000 suurimmasta yrityksestä  36% käyttää Alteryxiä. Asiakkaita ovat mm. Netflix, P&G, Audi, Experian, McDonald’s, Unilever ja Vodafone. 

Alessan palvelut

Alessa myy Alteryxiä vain tehokäyttöön. Useimmat yritykset valitsevat Alteryxin käyttöönoton yhteydessä käyttöönottokonsultoinnin: 2 päivän intensiivi bootcampin aikana rakennamme yhdessä 100% ratkaisun business-ongelmaan ja opetamme sinut käyttämään Alteryxiä itse. Ovi avautuu aitoon dataoppimiseen, oivaltamiseen ja uusien liiketoimintahyötyjen löytämiseen. 

86% Alteryx Designerin käyttäjistä pystyy tuomaan lisäarvoa liiketoiminnalle jo 1 viikon käytön jälkeen. 

Käyttöönoton yhteydessä Alessa varmistaa, että opitte käyttämään ohjelmistoa itse.

Kun raportointi- ja data-analyysihaasteet kasvavat (niin yleensä käy Alteryxin käyttäjillä, sillä alusta taipuu niin moneen), saat apua Alteryx Academystä – yhdestä maailman aktiivisimmista käyttäjäyhteisöistä – tai paikallisesti Alessalta. Räätälöimme tarvittavan koulutuksen, sparrauksen tai järjestelmätyöt – täysin tarpeenne mukaan. 

Alteryxin itseopiskelumateriaalit ovat kattavat, havainnolliset ja käytönnönläheiset. Lue lisää ilmaisesta Alteryx Academy

Lisäksi Alteryxillä on globaalisti erittäin aktiivinen käyttäjäyhteisö, josta vastauksen saa kysymykseen kuin kysymykseen.