Alteryx APA

Analytic Process Automation Platform – analytiikka, data science ja dataprosessien automaatio – kaikki yhdellä alustalla

Alteryx tarjoaa johtavan ratkaisun analytiikkaprosessien automatisointiin. Alteryx kokoaa analytiikan, datatieteen (data science) ja prosessiautomaation yhdelle yhtenäiselle alustalle, joka edistää digitalisaatiota ja parantaa modernin henkilöstön osaamista. Alteryx APA Platform™ tarjoaa satoja automaatiotyökaluja datan valmisteluun ja yhdistelyyn, diagnostisointiin ja ennustavaan analytiikkaan (diagnostic and predictive analytics), automaattiseen koneoppimiseen (autoML) ja datatieteeseen ilman koodaamista. Itsepalvelualustan hyödyntäminen ei vaadi erikoisosaamista. Se on suunniteltu kenen tahansa datan kanssa työskentelevän käyttöön. Alteryx automatisoi analytiikka- ja datatieteen prosesseja; sillä voi hallinnoida monimutkaisia dataan perustuvia liiketoimintaprosesseja ja tuottaa oivaltavia näkemyksiä päätöksenteon tueksi kaikkialle organisaatiossa. Tuhannet organisaatiot ympäri maailmaa käyttävät Alteryxiä datan nopeaan hyödyntämiseen ja käänteentekeviin tuloksiin.

Alteryx Analytics Process Platform - Hyödyt

YKSI YHTENÄINEN ALUSTA

Analytiikka, datatiede (data science), prosessiautomaatio, automaattinen koneoppiminen (autoML) ja tekoäly (AI)  – kaikki yhdessä. Aloita mistä haluat. 

ITSEPALVELU KESKIÖSSÄ

Satoja valmiita työkaluja automaatioiden rakentamiseen käyttäjän ulottuvilla: olennaisiin oivalluksiin päästään nopeasti ja analytiikkaosaaminen kasvaa kohisten.

AKTIIVINEN YHTEISÖ

Yksi ohjelmistoalan laajimmista ja avoimimmista käyttäjäyhteisöistä: aitoa tukea, oppimista ja business-oivallusten jakamista käyttäjien kesken. 

NÄYTTÖJÄ GLOBAALISTI

Yli 6000 yritystä kehittää liiketoimintaansa Alteryxillä. Maailman 2000 suurimmasta yrityksestä  36% käyttää Alteryxiä.

Analytiikka + Datatiede (Data science) + Prosessiautomaatio - kaikki samassa

Alteryx Analytic Process Automation APA

Dataa kaikista lähteistä

Yli 80 datalähdettä tuettuna  – aina Amazonista Oracleen ja Salesforceen. Turvallisesti yhdistettävissä rajattomaan määrään muita järjestelmiä. Jos jollain tapaa pääset käsiksi dataan (formaatista riippumatta), voit myös tuoda sen Alteryxiin. Säästä vaivaa datan hakemisessa ja käsittelyssä. Keskitä aikasi analyysiin.

Datan laatu ja valmistelu

Hae, puhdista ja yhdistele dataa omista tietovarastoista, pilvestä, pienistä tai valtavista tietojoukoista ym  – riippumatta lähdedatan formaatista.  Alteryxissä käsittelet dataa erimuotoisista lähteistä. 

Datan rikastaminen + oivallukset

Käytä analytiikkaa muuntamaan big data suuriksi oivalluksiksi. Esimerkiksi: täydennä perinteistä demografiatietoa ostokäyttäytymisdatalla syventämään asiakasymmärrystä. Rikasta analyysiä asiakkaistasi ja myymälöistänne edelleen esim. karttatiedoilla, osoitedatalla, välimatkahakutiedoilla jne. 

Data science + päätökset

Paranna tiimisi analytiikkaosaamista isoin harppauksin. Alteryx ohjaa mallinnusta intuitiivisesti, eikä käyttäjän tarvitse osata koodata tai olla data-analytiikan guru. Hanki näkemystä ja parempia vastauksia analysoimalla dataa  käyttämällä jopa kompleksisia analytiikkametodeja  – työkalujen laaja kirjo kattaa kaiken sentimenttianalyysistä kompleksisiin R-ohjelmointikieleen perustuviin malleihin (joiden käyttöön et tarvitse ollenkaan tai vain hyvin vähän koodia). Edistyneen analytiikan työkalujen – kuten koneoppiminen – avulla ennustat tulevaa.

Automatisoi hyödyt

Kun rakennat ja automatisoit workflown helposti yhteen tarkoitukseen,  olet jo puolivälissä toista ratkaisua –  Alteryx  mahdollistaa joustavasti saman datan käytön uusiin, toisentyyppisiin analyyseihin ja sitä kautta mahdollista datalla johtamisen koko organisaatiossa. Tulokset on helppo jakaa ja julkaista eri tavoin (mm. pdf-raportteina, tulostauluina, tiedostoina, botin avulla). Alteryx voi myös päivittää alkuperäisen datalähteen tiedot. 

Neljä ROI:ta Alteryx APA -alustasta

Alteryx Analytic Process Automation priorisoi bisneshyödyt. The Alteryx APA -alusta vaikuttaa tulokseen ja tekemiseen automatisoimalla analytiikkaa ja kokonaisia datavetoisia liiketoimintaprosesseja, joiden toteuttamiseen muutoin tarvittaisiin monia työkaluja ja pitkiä projekteja. Tuloksena: helpot säästöt ja nopeat tulokset, joita hyödynnetään koko organisaatiossa. 

Taloudellinen tulos

Top-line kasvaa

Parempi tulos

0 B
Myynnin kasvu
0 M
Katteen kasvu

Varastonhallinta: Optimoimalla varaston nimikkeet 100% (Top 5 vähittäiskauppa, 2000+ myymälää)

Jäljitettiin kanta-asiakasohjelmassa myönnetyt mutta asiakkaiden lunastamatta jääneet bonukset (Top 3 lentoyhtiö)

Operatiivinen tulos

Tehokkuden kasvu

Osaamisen kehitys

0 %
Toimitusten täsmällisyys
0
Uutta osaajaa

Kuljetussuunnittelu: Automatisoitiin pakettitoimitusten reititys. Lisäksi saatiin 11% kustannussäästöt (vähittäiskauppa).

Koko organisaatio data-analytiikan käyttäjiksi (globaali tilintarkastusyhtiö).