Mitä tarjoamme?

Autamme asiakkaitamme kasvattamaan liiketoimintaansa markkinoinnin teknologian, analytiikan ja IT:n avulla. Teemme älykästä markkinointia, joka perustuu tavoitteellisuuteen ja ratkaisukeskeisyyteen. Emme siis tarjoa vain nopeaa ensiapua oireisiin, vaan selvitämme oireiden todellisen syyn ja haemme ratkaisut sitä kautta. Haluamme tietää mikä on todellinen ongelma tai pullonkaula yrityksen kehityksessä ja kasvun tukkeena. Selvittääksemme sen, kartoitamme asiakkaamme digimarkkinoinnin ja digitaalisen näkyvyyden sekä myyntiprosessin nykytilan, ja tarjoamme sen pohjalta ratkaisut, joilla saamme liiketoiminnan kasvuun. Palveluidemme perustana on aina asiakkaidemme tarpeet.

Nykytilan kartoittamisesta kohti yrityksen kasvua

Jotta nykyaikaisia teknologioita pystytään tehokkaasti hyödyntämään, tulee myös perusasioiden olla kunnossa. Siksi palvelumme alkaa nykytilan kartoittamisella, jolloin saamme luotua vahvan perustan, jonka päälle alamme rakentamaan digimarkkinoinnin kokonaispalettia.

 

Nykytilan kartoituksessa lähdemme liikenteeseen nettisivuista ja muusta digitaalisesta näkyvyydestä. Kuinka yritys näyttäytyy digitaalisessa ympäristössä potentiaalisille asiakkaille? Löytyykö yritys hakukoneiden kautta? Ovatko nettisivut selkeät ja saako asiakas niistä riittävän kuvan yrityksen toiminnasta? Onko sivujen sisältö asiakasta kiinnostavaa vai esimerkiksi liian teknistä jargonia? Onko käytössä tarpeelliset työkalut, joilla näkyvyyttä voidaan tehostaa ja kävijöiden toimia analysoida? Saadaanko analytiikasta ja datasta kaikki hyöty irti? Tuottavatko nettisivut liidejä myyjille?

 

Muun muassa näiden kysymysten pohjalta etsimme oikeat ratkaisut parantamaan asiakaskokemusta ja sitä kautta tehostamaan yrityksen toimintaa ja luomaan kasvua. Ja mikä parasta, nykyaikana näihin kysymyksiin ei tarvitse arvailla vastausta, vaan analytiikka puhuu puolestaan. Laitamme siis faktat pöytään ja selvitämme mitä analytiikka kertoo yrityksen nykytilasta. Datan pohjalta on myös helppo seurata kehitystä jatkossa.

Tehokkuutta oikeilla työkaluilla

Ennen kuin sivulle ohjataan lisää kävijöitä, kannattaa sivut ja työkalut olla kunnossa, jotta kävijöiden asiakaskokemus olisi mahdollisimman hyvä ja toisaalta jotta kävijädataa saadaan myös hyödynnettyä niin markkinoinnin kuin myynnin prosessien tehostamisessa. Pidämme siis huolen, että tarpeelliset työkalut ovat käytössä, ja tarvittaessa asennamme ne sivustolle.

 

Joissain tapauksissa työkaluiksi voi riittää pelkät perinteiset analytiikkatyökalut (mm. Google Analytics), kun taas joissain tapauksissa kannattaa ottaa käyttöön esimerkiksi markkinoinnin automaatiojärjestelmä, jonka avulla saadaan tehostettua myynnin prosessia ja tuotettua myynnille lämpimämpiä liidejä.

Markkinoinnin automaatiolla tehoa myyntiin

Markkinoinnin automaatio on erittäin hyvä työkalu nimenomaan myynnin ja myynnin prosessien tehostamiseen sekä kuumien liidien hankkimiseen. Usein perinteisessä markkinoinnissa ongelmana on se, että markkinointi karkaa liian kauas myynnistä, jolloin myös hyödyt jäävät vähäisiksi. Nykyaikana markkinointia ja myyntiä ei kuitenkaan voi erottaa yksittäisiksi yrityksen toiminnoiksi, vaan markkinoinnin tulee olla osa liiketoimintaa ja tukea myyntiä  saumattomasti. Siksi pidämmekin jatkuvasti huolta että markkinoinnin toimenpiteet tehdään nimenomaan myynnin kasvattamista varten, eikä pelkästä markkinoinnin ilosta.

 

Markkinoinnin automaatiojärjestelmät tarjoavat hyviä keinoja markkinoinnin ja myynnin lähentämiseen. Markkinoinnin automaatio on myös erinomainen apu vanhojen asiakkaiden palvelemisessa ja lisämyynnin saamisessa vanhoilta asiakkailta. Lisäksi saadaan automatisoitua asioita, joihin käytetään turhaan työaikaa, jolloin markkinoijan aikaa säästyy tuottavampiin asioihin.

Kävijöitä sivulle – sisältömarkkinointia ja hakukoneita

Jotta teknisiä työkaluja ja analytiikkaratkaisuita päästään hyödyntämään, tulee sivustolle luonnollisesti saada kävijöitä. Siksi teknisten työkalujen lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota nettisivujen sisältöön ja siihen, että ne ovat optimoitu hakukoneiden näkökulmasta (hakukoneoptimointi, SEO). Suurin osa nettisivujen liikenteestä tulee nykypäivänä melkein poikkeuksetta hakukoneiden kautta, joten varmastikin jokainen yritys haluaa olla helposti löydettävissä hakukoneiden kautta. Tämän lisäksi voi apukeinona käyttää maksettua hakukonemarkkinointia (SEM), jolloin saadaan varmistettua näkyvyys etenkin tärkeimpien hakusanojen kohdalla. Varmistammekin aina, että asiakkaan sivut ovat optimaaliset hakukoneiden näkökulmasta, ja lisäksi autamme tarvittaessa tehostamaan näkyvyyttä maksetun hakukonemarkkinoinnin (esim. Google Ads) avulla.

 

Se, että kävijä on saatu vierailemaan sivulla, ei toki yksistään riitä, vaan kävijöiden halutaan olevan sellaisia, jotka viipyvät pitkään ja toimivat sivustolla konversiotavoitteiden mukaisesti. Tässä kohtaa palaammekin taas nettisivujen sisältöön: sisällön tulee olla kiinnostavaa ja potentiaalisille asiakkaille suunnattua, jotta kävijä viipyy sivuilla mahdollisimman pitkään. Konversiotavoitteet sen sijaan riippuvat yrityksestä ja toimialasta, mutta tavoitteita voi olla esimerkiksi yhteystietojen jättäminen, pdf-oppaan lataaminen tai ostaminen verkkokaupasta. Autamme asiakasta realististen tavoitteiden asettamisessa ja sivujen muokkaamisessa sellaisiksi, että ne ohjaavat kävijää haluttuihin toimenpiteisiin.

Prosessi, ei projekti

Digimarkkinoinnin kehityksen voisi helposti mieltää yksittäiseksi projektiksi, jossa asiat laitetaan kerran kuntoon ja annetaan sen jälkeen kulkea omalla painollaan. Se ei kuitenkaan riitä, sillä ennemminkin kyseessä on prosessi, jossa toimintoja täytyy analysoida, tulkita ja muokata koko ajan. Jotta tuloksia voidaan analysoida, on tärkeänä osana toimintaamme realististen tavoitteiden asetanta, niiden seuraaminen ja niissä pysyminen. Tavoitteiden asetannan lisäksi luonnollisesti tarjoamme keinot tavoitteisiin pääsemiseen. Lisäksi analytiikka- ja raportointipalvelumme takaavat sen, että käytössä olevista työkaluista, niistä saadusta datasta ja markkinointikampanjoista saadaan selkeitä ja mitattavia tuloksia, joiden pohjalta pystytään tekemään päätöksiä jatkon suhteen ja kehittämään markkinointia ja myynnin prosessia yhä tehokkaammaksi ja tuloksellisemmaksi.

 

Suurten sanojen ja lupausten sijasta tarjoamme siis konkretiaa ja mitattavia työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Emme vain kerro mitä pitäisi tehdä, vaan myös teemme. Laitetaanko yhdessä sinunkin yritys kasvamaan?

 

Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteyksissä ja pääsemme keskustelemaan, kuinka voimme parantaa sinunkin liiketoimintaasi.