Mikä toimivan potilastietojärjestelmän merkitys on yrityksen liiketoiminnalle?

Potilastietojärjestelmää pidetään monesti pakollisena pahana, mutta hyvin toteutettuna potilastietojärjestelmästä saadaan paljon etua sekä yritykselle että potilaille.

Miksi potilastietojärjestelmän kanssa ei kannata mennä sieltä mistä aita on matalin?

Potilastietojärjestelmän käyttöön ohjaa laki, mutta hyödyntämällä potilastietojärjestelmää kunnolla on mahdollista saada parannettua asiakas- ja työntekijäkokemusta. Valitsemalla järjestelmä huolellisesti ja tekemällä käyttöönotto yrityksen tarpeiden mukaisesti on mahdollisuus saada suuria säästöjä työajan tehokkuuden muodossa. Terveydenhuoltoalalla vallitseva jatkuva kilpailu osaavasta työvoimasta ja potilastietojärjestelmä on yleensä yksi eniten työpaikan valintaan vaikuttava tekijä, jolla on mahdollista saada kilpailuetua osaavista työntekijöistä kilpaillessa.

Hyvän potilastietojärjestelmän tunnusmerkkejä

Potilastietojärjestelmien välillä on paljon eroja ja esimerkiksi hammaslääkärin potilastietojärjestelmä eroaa ominaisuuksiltaan yleislääkärin potilastietojärjestelmästä. Terveydenhuollon alasta riippumatta hyviä potilastietojärjestelmiä kuitenkin yhdistää moni asia, kuten:

  • Järjestelmä on tehty tukemaan käyttäjänsä prosesseja eikä toisinpäin. Positiiviseen käyttökokemukseen päästään kun järjestelmä konfiguroidaan käyttäjänsä tarpeisiin, jolloin asiat päästään tekemään omalla eikä ”järjestelmän tavalla”
  • Järjestelmään on vaivatonta tehdä kirjauksia ja aikaa sekä energiaa säästyy potilastyöhön
  • Potilastietojärjestelmän integrointi on mahdollista yrityksen muihin järjestelmiin, jolloin päästään eroon manuaalisesta työstä tietojen siirtämisessä järjestelmien välillä
  • Järjestelmä toimii luotettavasti ja virhetilanteiden määrä on minimoitu ja mahdollisten virhetilanteiden varalta on pyritty luomaan varajärjestelmät, jotta potilastyötä ei katkea järjestelmien toimimattomuuden takia

Kuinka potilastietojärjestelmä valitaan ja otetaan käyttöön onnistuneesti

Potilastietojärjestelmää valittaessa tulee kartoittaa omat tarpeet mahdollisimman tarkasti, jotta järjestelmiä vertaillessa osataan kiinnittää huomio oikeisiin asioihin. Alessalaisilla on paljon kokemusta mm. seuraavista asioista:

  • Potilastietojärjestelmän vaatimusmäärittely
  • Potilastietojärjestelmän kilpailutus
  • Potilastietojärjestelmän vaihtaminen
  • Potilastietojärjestelmien sulauttaminen yritysoston yhteydessä
  • Potilastietojärjestelmien integrointi muihin järjestelmiin

Kuinka saan kaiken hyödyn irti potilastietojärjestelmästä

Mikäli haluat saavuttaa potilastietojärjestelmästä kilpailuetua, ota yhteys meihin ja olemme mielellämme avuksi.