A/B/X Testausmoottori

Valmistele ja suorita A/B/X testejä dynaamisella sisällölläsi. Voit luoda graafisella vedä & pudota editorilla haluamasi määrän bannereita, lomakkeita ja laskeutumissivuja. Järjestelmä näyttää luotuja sisältöjä sivuston vierailijoille halutussa suhteessa. Sisältöjen toimivuutta päästään analysoimaan tarkoitukseen soveltuvalla analytiikkamittaristolla. Testaamisen jälkeen SALESmanago siirtyy automaattisesti näyttämään suurimmalle osalle kävijöistä parhaiten toimivaa sisältöä ja voi sen lisäksi näyttää vaihtoehtoisia versioita halutussa suhteessa. Sisältöjen toimivuudesta kertovan datan keräämistä jatketaan luonnollisesti koko ajan, joten pääset analysoimaan ja tekemään tarvittavia muutoksia myös jälkikäteen.  

Mahdolliset A/B/X testit ja kuinka testaus toimii

Testien suorittamiseksi SALESmanagon tuottama koodi täytyy lisätä verkkosivustolla oikeaan kohtaan, jotta järjestelmä voi näyttää testattavaa sisältöä. SALESmanago laskee automaattisesti näyttökerrat sivuston liikenteen mukaan ja jakaa liikenteen eri versioihin. Järjestelmä laskee automaattisesti eri versioiden näytöt ja niiden konversiot (bannereiden klikkaukset, yhteydenottolomakkeiden täyttämiset ja laskeutumissivujen käytön)

Testaus mahdollistaa:

 • Bannerit – Sivulla olevissa kehyksissä esitettävä grafiikka
 • Yhteydenottolomakkeet – Mikä tahansa yhdistelmä erilaisia yhteydenottolomakkeita pop upeissa tai sivupalkeissa
 • Laskeutumissivut – Erilaiset versiot samasta laskeutumissivusta. Laskeutumissivuja voidaan näyttää osana olemassaolevaa sivustoa tai erillisenä sivuna SALESmanagon tai meidän ylläpitämällä palvelimella
 • Dynaamiset bannerit – Testaa erilaisia keinoja tuotesuosituksille perustuen tunnistettujen ja anonyymien käyttäjien käyttäytymisprofiileihin. Yleisimmin dynaaminen sisältö on kehysten sisällä

Kuinka luot A/B/X testin?

Testattavasta asiasta riippumatta testeihin kuuluvat samat vaiheet:

 • Testin nimeäminen
 • Eri versioiden luominen / lisääminen – voit tuoda versiot .zip -tiedostossa tai luoda ne vedä & pudota työkalulla tai perinteisellä HTML-editorilla
 • Aloitus- ja lopetusajankohdan määrittäminen
 • Liikenteen jakaminen eri versioihin testin aikana – Liikennettä jaetaan eri versioihin 0 – 100%
 • Liikenteen jakaminen eri versioihin testin jälkeen – Kuten yllä, mutta testivaiheen tuloksiin perustuen
 • Luodun koodin liittäminen verkkosivuille
 • Seuranta – Muista että seuranta on tärkeä osa testaamista ja voit jatkaa seurantaa myös testivaiheen jälkeen

Dedikoitu analytiikkamittaristo

Kaikki testidata reaaliaikaisesti yhdessä mittaristossa sisältäen testien tulokset. Mittaristosta on nähtävissä myös jokaisen version tulokset eriteltyinä, joten voit analysoida myös jälkikäteen että mikä toimii ja tehdä uusia versioita ja jakaa liikennettä haluamallasi tavalla eri versioiden välillä. Oleellisimmat seurattavat asiat ovat näyttökerrat ja konversiot.

Hyödyt

 • Voit ajaa rajattomasti A/B/X testejä erilaisilla versioilla
 • Helppo käyttäjäystävällinen työkalu joka ei vaadi lainkaan teknistä osaamista
 • Sinulla on täysi mahdollisuus hallita eri versioiden näyttämistä testin aikana ja sen päätyttyä

Pyydä SALESmanago ilmaiseen koekäyttöön tai kysy lisää soveltuvuudesta tarpeisiisi