Valikko Sulje

Digimarkkinoinnin kiihdyttämö

kuuhun

Nosta digimarkkinointisi uudelle tasolle

Digimarkkinoinnin aloittaminen ja tekemisen tason nostaminen ovat vaikeimmat tehtävät digimarkkinoinnin kentässä. Vaikeutta aiheuttaa mm. monien erilaisten teknisten taitojen tarve tekemisen alkuvaiheessa ja näitä taitoja ei tarvita yrityksessä yleensä kuin kerran, jolloin on myös suuri todennäköisyys että niitä ei yrityksen sisältä löydy. Alessa kuitenkin on erikoistunut viemään onnistuneesti läpi digimarkkinoinnin kiihdyttämöprojekteja ja tiimillämme toistojen määrä on niin suuri että hommat hoituvat ongelmitta, aikataulussa ja budjetissa.

Normaalit haasteet

Yrityksissä voi olla oma markkinointitiimi tai markkinointi voi olla jonkun työntekijän osa-aikaisena vastuualueena, mutta yleisimmin digimarkkinoinnin kehitysprojekteissa nähdään silti seuraavia haasteita:

 • Digimarkkinoinnin kehitysroadmapin tekeminen on hankalaa, sillä kokonaisuuksia on vaikea hahmottaa ja roadmapin luominen tyhjästä on siksi todella vaikeaa
 • Yrityksen sisällä ei ole osaamista kaikkiin toimenpiteisiin, sillä suuri osa toimenpiteistä on kertaluonteisia ja kenenkään ei ole tarvinnut koskaan opetella niitä
 • Ulkoa on vaikeaa ja kallista ostaa palvelua, sillä ei oikein tiedetä että mitä pitäisi ostaa, paljonko siihen menee aikaa ja mitä tästä palvelusta pitäisi maksaa
 • Aikataulut venyvät ja paukkuvat, sillä kenelläkään ei oikein ole kokonaiskuvaa kehitysprojektin eri osa-alueista
 • Erilaisia järjestelmiä on hankittu vähitellen ja niiden päällekkäisistä ominaisuuksista aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia
 • Markkinoinnin eri prosessit ovat siiloutuneet ja liidit tipahtelevat siilojen välille, jolloin menetetään kauppaa
 • Mittaristot ovat levällään eri järjestelmissä ja raportointia ei tehdä tai sen tekemiseen käytetään turhan paljon työaikaa
 • Konsulteista ei koskaan päästä eroon, sillä konsulttien takana on osaamista, tunnuksia tai jotain muuta johon ei päästä käsiksi jos konsulttien käyttäminen lopetetaan.

Alessan digimarkkinoinnin kiihdyttämön malli

Alessalla on ratkaistu ongelmat kehittämällä vakioitu toimintamalli digimarkkinoinnin viemiseksi nykyaikaan.

 • Kiihdyttämön alkuvaiheessa tarkistetaan nykytila ja luodaan roadmap Alessan kokeneiden asiantuntijoiden toimesta
 • Alessalla keskitytään nimenomaan kiihdyttämöiden toteuttamiseen, jolloin osaamista on nimenomaan näistä vaikeista ja kertaluonteisista toimenpiteistä. Hyödynnämme sisäisesti dokumentoituja prosesseja, jotta nämä toimenpiteet tehdään aina huolella ja laadukkaasti
 • Palvelua ei tarvitse ostaa Alessan lisäksi muualta. Alessalla on osaaminen ja vastuu kiihdyttämövaiheessa tarvittavista toimenpiteistä
 • Aikataulut ovat realistisia, sillä vastaavia toteutuksia on takana jo kymmenittäin. Alessalla on myös kokonaiskuva kiihdyttämöprojektista
 • Digimarkkinoinnin kiihdyttämössä käydään teknologiapaketti huolella läpi ja käyttöönotetaan nykyaikaiset digimarkkinointityökalut ja siirretään sekä irtisanotaan vanhentuneet työkalut
 • Markkinoinnin toimenpiteistä luodaan prosessit ja varmistetaan että prosessit toimivat aukottomasti
 • Markkinoinnin tekemisen mittaaminen on tehty helpoksi ja näkyväksi. Jokaisella halukkaalla on pääsy reaaliaikaisesti päivittyvään mittaristoon, jolloin toimintaa voidaan kehittää tuloksiin perustuen
 • Kiihdyttämön jälkeen asiakkaallamme on valmiudet pyörittää markkinointia itsenäisesti nykyaikaisin keinoin ja me toivomme saavamme hyvät suositukset seuraavaa kiihdyttämöasiakastamme varten.

Kiihdyttämössä kuntoon laitettavia asioita mm.

Tehdään järkevä suunnitelma digimarkkinoinnin kehittämisestä. Keskitytään niihin asioihin joilla oikeasti luodaan kasvua kustannustehokkaasti ja lykätään ”nice to have” -osaston tekemistä myöhemmäksi.

Määritellään yrityksen kasvun kannalta oleellisimmat mittaristot ja varmistetaan että oikeat mittarit ovat oikeiden ihmisten saatavilla vaivattomasti. Sen jälkeen luonnollisesti keskitymme toimenpiteisiin joilla mittarit saadaan osoittamaan oikeaan suuntaan.

Varmistetaan että nettisivuilla kaikki toimii kuten pitääkin. Valitettavan usein tulee vastaan tilanteita joissa ollaan esimerkiksi ymmärryksessä että yhteydenottolomakkeet tulevat perille ja ne tulevat hoidetuksi, mutta todellisuudessa prosessi falskaa jossain vaiheessa ja asiakkaat menetetään, sekä saadaan vihaiseksi kun heille ei vastattukaan. 

Laadukas sisältö on nykyään oleellisessa osassa. Laadukkaan sisällön tuottamiseksi täytyy tunnistaa erilaiset ostajapersoonat, jotta voimme puhutella eri asiakasryhmiä juuri heitä kiinnostavalla sisällöllä. Laadukkaan sisältösuunnitelman jälkeen sisällöntuotanto on helppo järjestää sisäisesti tai ulkoisesti.

Varmistetaan että yrityksellä on käytössään laadukas markkinointirekisteri oikeasti kiinnostuneista asiakkaista. Rekisteriä aletaan myös kasvattamaan, rikastamaan ja segmentoimaan järjestelmällisillä toimenpiteillä, jolloin saadaan jatkossa kohdistettua markkinointitoimenpiteet oikeille ihmisille, oikeaan aikaan ja oikealla viestillä.

Kun tiedetään yksittäisen henkilön tarkkuudella asiakkaiden käyttäytymisestä verkkosivustolla, voidaan heitä palvella huomattavasti paremmin. Monitorointia voidaan hyödyntää asiakasprofiilin tarkentamiseen ja esimerkiksi myyjille lähteviin hälytyksiin kun tietyn kohderyhmän asiakas vierailee hinnastosivulla.

Otamme käyttöön kokonaisvaltaisen markkinointiautomaatiotyökalun, jolla voidaan korvata useita muita järjestelmiä. Markkinointiautomaatio vapauttaa ihmisten työaikaa perusprosessien hoitamisesta mielekkäämpiin ja tuottavampiin työtehtäviin.

Maksetulla mainonnalla päästään nykyään käsiksi asiakkaisiin joilla on ostoikkuna auki. Kiihdyttämön aikana luodaan laadukkaat kampanjat maksetulle mainonnalle, jolloin liidiputkeen saadaan sopivia henkilöitä kustannustehokkaasti.

Kuinka tiedän onko kiihdyttämö meille oikea ratkaisu?

Me kyllä kerromme ihan rehellisesti. Mikäli kiihdyttämö ei ole liiketoiminnallenne paras ratkaisu, niin silloin autamme teidät oikean keskustelukumppanin puheille. Pyrimme täydelliseen asiakastyytyväisyyteen ja sen takia olemme myös hyvin kranttuja sen suhteen ketä otamme kiihdyttämöömme.

Sovitaan tapaaminen, niin voimme käydä tilannettanne tarkemmin läpi ja tarvittaessa esitellä kiihdyttämön ohjelmaa syvemmin.

Ota yhteyttä