Valikko Sulje

CDO palveluna

african-descent-american-coffee-1389122

Tarvitsetko johtajan digimurroksen tekemiseksi?

Digitaalisuuden vieminen seuraavalle tasolle vaatii ymmärryksen nykytilasta, mutta sitäkin oleellisempaa on tietää että minne ollaan menossa. Nykyään yritysten johtoryhmissä yleistyvät CDO-lyhenteen alla tunnetut Chief Digital Officerit. Yrityksestä riippuen heidän vastuulleen kuuluvat mm. digitalisaation hyödyntäminen olemassa olevien toimintojen tehostamisessa, uusien toimintatapojen luominen ja jopa kokonaan uusien digitalisaation mahdollistamien liiketoimintojen käynnistäminen. Ymmärrettävästi jokaisella yrityksellä ei ole mahdollisuutta eikä välttämättä tarvettakaan ottaa johtoryhmään vakituisesti uutta henkilöä, mutta digitalisoituvassa maailmassa tätäkin osaamista kuitenkin tarvitaan jokaisessa yrityksessä. Alessa tarjoaa asiakkailleen tähän ratkaisuna CDO:n palveluna.

CDO:n tehtävät

CDO:n tehtäväkenttä vaihtelee yrityksestä riippuen ja jokaisen yrityksen tilanne on jollain tavalla uniikki, mutta ainakin seuraavanlaisia projekteja olemme päässeet toteuttamaan asiakkaillemme:

  • Nykytila-analyysin tekeminen
  • Digihankkeiden roadmapin tekeminen ja johtaminen
  • Järjestelmien ja palveluiden vaatimusmäärittelyt ja kilpailutukset
  • Resurssien järjestäminen tehokkaasti ulkoistamalla ja/tai rekrytoimalla
  • Vanhentuneiden järjestelmien korvaaminen uusilla ja kustannussäästöt järkevälllä järjestelmäkokoonpanolla
  • Uusien liiketoimintamallien luominen digitalisaation keinoja hyödyntäen esimerkiksi verkkopalveluiden, aplikaatioiden, datan tai paikkatiedon avulla

Miksi ulkoistettu CDO?

CDO-palveluna mahdollistaa sen että voit itse säätää digimurroksen tekemiseen käytettävän resurssin määrää kustannustehokkaasti. Vaikka käytössäsi ei olisi kymmeniä tuhansia kuukaudessa, saat kuitenkin käyttöösi ammattitaitoisen CDO:n ja hän on apunanne yhdessä sovittavan määrän.

Kuka meille CDO:ksi?

Alessan tiimistä löytyy kokeneita henkilöitä erilaisiin tarpeisiin, mutta käytössämme on myös laaja verkosto kokeneita henkilöitä jotka voivat olla teille avuksi. Verkostossamme on mm. digitaalisen murroksen omassa yrityksessään toteuttaneita ja sen avulla liiketoimintansa moninkertaistaneita yrittäjiä, digistartupeissa työskennelleitä henkilöitä jne.

Sovitaan tapaaminen ja keskustellaan teidän tilanteestanne, niin osaamme kartoittaa teille sopivimman henkilön.