Valikko Sulje

Tiedolla johtaminen eli business intelligence

analytiikka

Lopeta mutuilu ja aloita tiedolla johtaminen

Kuinka business intelligence auttaa liiketoimintaa?

Liiketoimintatiedon hyödyntämisen avulla on mahdollista tunnistaa oleellisia kehityskohtia liiketoiminnassa. Liiketoimintatieto jalostuu parhaimmillaan tiedolla johtamiseksi, jolloin päätökset voidaan tehdä faktojen eikä mutuilun perusteella.

Hyötyjä kahta kautta

Tiedolla johtamisen keinoin on luonnollisesti mahdollista tunnistaa lisämyyntimahdollisuuksia ja esimerkiksi potentiaalisia markkinoinnin kohderyhmiä.

Toisaalta laadukas ja helposti ymmärrettävä data auttaa myös pienentämään yritystoiminnan kustannuksia.

Esimerkkejä liiketoimintahyödyistä

  • Lisämyyntikohteiden tunnistaminen nykyisestä asiakaskannasta
  • Kannattavimpien tuotteiden ja palveluiden tunnistaminen
  • Parhaiten tuottavien markkinointikanavien tunnistaminen
  • Nykyisten hyvin tuottavien asiakkaiden demografian kloonaaminen markkinoinnin kohderyhmäksi
  • Tarjonnan lisääminen oikeaan aikaan ennustettavuuden avulla
  • Tuotteiden ja palveluiden todelliset kustannukset näkyväksi ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu
  • Varaston kierron tehostaminen ja pääoman käyttäminen siellä jossa sille saadaan paras tuotto
  • Henkilöstöresurssien tehokas hyödyntäminen tuottavassa työssä
  • Resurssien tehokas säätely kysynnän mukaisesti

Mitä täytyy tehdä ennen kun business intelligencen hyödyistä pääsee nauttimaan?

Tiedolla johtamisen pohjaksi tarvitaan luonnollisestikin tietoa. Tätä tietoa monilla yrityksillä on jo ennestään useissa eri järjestelmissä, mutta sitä ei vielä hyödynnetä täysipainoisesti. Tieto on yleisesti hajallaan esimerkiksi asiakastietojärjestelmässä, toiminnanohjausjärjestelmässä, asiakaspalvelujärjestelmässä ja laskutusjärjestelmässä. Jotta asiakkuudesta saadaan kokonaiskuva, niin kaikissa järjestelmissä olevat tiedot tulee saada koottua tarkasteltavaksi yhteen paikkaan.

Kokonaiskuvan tarkastelua varten on olemassa kaksi erilaista toteutusta. Tietovaraston eli Data Warehousen avulla kaikkien järjestelmien tiedot kootaan yhteen tietokantaan, josta tietoa voidaan käyttää analytiikkaan ja visualisointiin. Toinen yleisesti käytettävä vaihtoehto on hyödyntää järjestelmissä olevaa tietoa suoraan niiden omista tietokannoista esimerkiksi datan visualityökalujen, kuten Tableaun tai QlikViewin avulla. Molemmissa toteutuksissa on omia hyviä puolia ja valinta eri vaihtoehtojen välillä tuleekin tehdä aina yrityksen omien tarpeiden mukaisesti. Alessalla on kokemusta molemmista toteutustavoista ja myös niiden välimallista, jossa tietovaraston lisäksi osa tiedosta tuodaan visualisointijärjestelmään tietovaraston ulkopuolelta suoraan esimerkiksi Google Analyticsista ja muut tiedot ovat käytettävissä tietovarastosta.

Kun tieto on saatu tallennettua johonkin paikkaan, niin sen visualisointiin ja käsittelemiseen tarvitaan soveltuvat työkalut. Työkaluja on tarjolla hurja määrä ja niistä valita niistä omaan käyttöön soveltuvimmat. Käytettävä työkalu on joka tapauksessa vain välivaihe tiedolla johtamisen polulla, sillä tärkeintä on saada päätöksiä auttava tieto mahdollisimman ymmärrettävässä ja toimintaa ohjaavassa muodossa oikeille henkilöille oikea-aikaisesti. Osalle työntekijöistä ja sidosryhmistä luontevin tapa tiedon käsittelyyn saattaa olla automaattisesti sähköpostilla lähetettävä raportti ja toiset taas haluavat päästä itse rakentamaan raportteja ja pyörittelemään lukuja eri dimensioiden perusteella. Nykyaikaiset työkalut mahdollistavat onneksi näiden ja monen välimallin toteuttamisen tarpeiden mukaisesti.

Me Alessalaiset olemme olleet mukana auttamassa useita eri toimialoilla olevia yrityksiä tiedolla johtamisessa ja autamme mielellämme myös teitä.

Ota yhteyttä, niin voimme yhdessä miettiä järkevimmän tavan etenemiseen.​