Case Suomen Ihosairaala

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ensin KPI-raportointi automatisoiduksi, sitten ajantasaiseen dataan perustuvat varausaste- ja käyttöaste-ennusteet​

Kun Ihosairaala halusi automatisoida liiketoiminnan avainlukujen raportoinnin, haasteena olivat tietojen hakeminen kankeasta toiminnanohjausjärjestelmästä ja datan yhdistäminen muiden järjestelmien, mm. markkinoinnin analytiikan dataan.

Datan haku ja erilaiset datalähteet haasteena

Terveydenhoitoalalle yleiseen tapaan myös Ihosairaalan asiakastietoja hallinnoidaan DynamicHealth-toiminnanohjausjärjestelmässä SaaS-pohjaisesti. Datan haku ja käytettävyys oli ongelmallista:
”Koska emme hallinnoi järjestelmää itse, sieltä oli ennen hyvin hankala saada lukuja ulos. Kaikki ulos saatava tieto oli pdf-muodossa. Csv-tiedostojenkin saaminen ohjelmistotoimittajan kautta osoittautui kalliiksi.”
”Jo pelkästään johdon raportoinnin laatiminen pdf:n perusteella oli todella työlästä, toimenpidekoodi kerrallaan piti kaivaa esimerkiksi asiantuntijakohtaisia toimenpiteitä tietyllä aikavälillä. Samoin esimerkiksi varausasteen tarkastelu tietyllä ajanjaksolla edellytti joka kerta uutta hakua ja lukujen naputtelua Exceliin ennen varsinaista analyysiä.”
”Nämä saatiin automatisoitua Alteryxin avulla”, kertoo kasvuyrityksen toimitusjohtaja Petja Nykänen.
Myynnin ja markkinoinnin KPI-avainlukuja varten Ihosairaala halusi automaattisesti yhdistää taloustietoa markkinointikanavien dataan (mm. verkkosivuanalytiikka ja mainoskanavat). Alteryxin avulla voidaan yhdistellä data järjestelmistä, jotka eivät keskustele keskenään: arvokas aika käytetään nyt Excel-rivien täyttämisen sijaan analysointiin, johtopäätöksiin ja niistä johdettuihin päätöksiin: Nykänen raportoi tuloksesta ja liiketoiminnan kehittämisestä hallitukselle:
”Työaikaa säästyy merkittävästi, koska Alteryx on mahdollistanut sen, että voimme hakea ja yhdistellä dataa ja hyödynnämme sitä oikeastaan kaikkeen mahdolliseen.”
Eri datalähteiden yhdistely on Alteryxillä helppoa.
”Riittää kun on käsitys siitä mistä dataa on saatavilla ja missä muodossa – tämän jälkeen Alteryxissä aina yleensä käy ilmi, että täällähän ne saa yhdisteltyä.”

Asiakashankintakustannus (CAC) ja elinkaariarvo (CLV) tiedossa

Taloustietojen ja markkinointidatan yhdistäminen monista eri lähteistä on mahdollistanut mm. asiakashankintakustannuksen ja elinkaariarvon sujuvan seurannan:

”Suosittelen Alessan ja Alteryxin käyttöä kaikille sekä taloushallinnon että myynti- ja markkinoinnin liiketoiminnan kehittämisrooleissa toimiville, joilla on paljon dataa eri lähteistä käytettävissä ja jotka miettivät, miten niistä rakentaa fiksu kokonaisuus. Se sopii kenelle tahansa, jonka on laskettava asiakashankintakustannusta (CAC Customer Acquisition Cost) tai asiakkaan elinkaariarvoa (CLV Customer Lifetime Value)”, vinkkaa Nykänen.

Ihosairaalalla Alteryx mahdollistaa ja helpottaa myös markkinoinnin tehtäviä. Uutiskirjettä varten kerätyt tuhannet ja taas tuhannet markkinointiluvat olivat kyllä toiminnanohjausjärjestelmässä, mutta vasta Alteryxin avulla kanta saadaan sekä ulos järjestelmästä että päivitettyä automaattisesti. 

Asiantuntijalista ja palvelulistaus päivitetään Alteryxillä verkkosivuja ja muuta markkinointia varten automatisoidusti. Tämä mahdollistaa esim. Facebookin dynaamisten mainosten käytön, kun työkalu hakee verkkosivuilta csv-listan asiantuntijoista mainontaa varten.

Asiakaskokemus parani Alteryxin avulla: kun puhelinjärjestelmä keskustelee potilastietojärjestelmän kanssa, asiakaspalvelussa tunnistetaan, kun olemassa oleva potilas soittaa. Samalla säästyy aikaa, kun yhteystietoja ei kirjata turhaan uudelleen.

Varaus- ja käyttöasteen seurannasta kohti dataan perustuvaa ennustamista

Alteryxin avulla toteutettu varausasteen raportointi eli kuvaileva analytiikka on kuitenkin vasta alkua: seuraavaksi hyödynnetään Alteryxin ennustavan analytiikan (predictive analytics) ominaisuuksia. Varaustilanteen kehitystä ennustetaan historiallisen varausdatan ja nettivarausjärjestelmän tämänhetkisen varaustilanteen perusteella. Näin voidaan tarjota riittävästi vapaita aikoja kysyntäpiikkeihin ja vähentää tarjontaa hiljaisiin aikoihin. Datan avulla Ihosairaala oppii ja optimoi:
”Ennusteen perusteella voimme nostaa varausastetta optimoimalla datan perusteella.Käyttöasteen seuranta mahdollistaa myös hoitotilojen optimaalisen käytön.Ennen kaikkea parempi ymmärrys varaus- ja käyttöasteesta auttaa meitä ennustamaan paremmin liikevaihtoamme ja sitä kautta katetta.”

Suomen Ihosairaala on vajaassa kolmessa vuodessa kasvanut lääkäreiden määrällä mitattuna Suomen suurimmaksi ihotauteja hoitavaksi lääkäriasemaksi.

Ihosairaala hoitaa jo lähes 1500 ihotauti-, allergia- ja sukupuolitautipotilasta joka kuukausi.

Lisää asiakasreferenssejä

Asiakasreferenssit

Case Ahlstrom-Munksjö

Alteryx liiketoiminnan mallinnuksen tukena
“Säästimme varmasti kuukausia työaikaa”