Case Ahlstrom-Munksjö

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Alteryx liiketoiminnan mallinnuksen tukena: “Säästimme varmasti kuukausia työaikaa”

“Tilastotieteen osaaminen ja Alteryx-työkalun kyky käsitellä valtaisia volyymeja dataa tilastollisissa ennusteissa ratkaisivat Alessan valinnan toimittajaksemme”. Globaaleilla markkinoilla toimivan Ahlstrom-Munksjön konsernihallinnon Corporate Development Manager Ossi Taavitsainen kehittää pörssiyhtiön kyvykkyyttä ymmärtää liiketoimintaympäristöään ja ennustaa tulevaa.

“Meillä on tarpeen mallintaa liiketoimintaamme, jotta voimme ymmärtää tarkemmin tiettyjen megatrendien vaikutusta tuotteidemme kysyntään. Aluksi lähdimme muodostamaan hyvin kattavaa kuvaa siitä, missä arvoketjussa toimimme ja tekemään koko arvoketjun läpileikkaavaa mallia raaka-ainemarkkinoista, oman liiketoiminnan ja kilpailijoiden kautta aina loppukäyttäjiin asti”, kuvaa Taavitsainen haastetta.

Ahlström-Munksjö toimii globaalisti monilla markkinoilla ja 16 liiketoimintayksiköstä kertyy paljon tietoa.

“Suhteellisen nopeasti tajusimme, että markkina-analyytikon työssä ei Excel millään riitä useista eri liiketoiminnoista syntyvän datamäärän käsittelyyn. Sisäistä ja ulkoista dataa tulee paljon. Lisäksi tarvitsimme tilastolliseen mallinnukseen kahdenlaista apua: parempaa ymmärrystä ja työkalun, joka mahdollistaa joustavat tilastolliset mallinnustavat.”

Alteryxillä tehtävissä ennusteissa hyödynnetään myös ulkoista dataa, esimerkiksi ostajaindeksidataa.

“Haluamme mallintaa, miten eri toimialojen logiikka toimii ja ennustaa esimerkiksi, paljonko yleinen taloudellinen aktiivisuus vaikuttaa tietyn markkinan kysyntään ja sitä kautta meidän tuotteidemme kysyntäämme.”

“Alessa eroaa muista toimijoista kirkkaasti tilastotieteen osaamisessa”

Data-analytiikan toimittajavalinnassa Alessa erottui joukosta tilastollisella osaamisella ja tarjosi käyttökohteeseen sopivan intensiivikonsultoinnin. Ennusteen osumatarkkuus on olennaista mallin onnistumisen kannalta:

“Alessalla löytyy erinomaista tilastotieteen osaamista ja säästimme varmasti kuukausia työaikaa, koska meidän ei ole tarvinnut itse alusta lähtien opetella tilastotieteilijöiksi. Jo parilla istunnolla saimme todella hyviä käytännön neuvoja, mihin kannattaa keskittyä, mitä tulostaulukosta kannattaa jättää pois, mikä tieto on toisarvoista tässä vaiheessa jne.”

“Alessan Juha on niin pitkään tehnyt datan kanssa töitä, että hän näkee mahdollisia ongelmia melkeinpä suoraan graafeista ja tietää miten niitä voisi yrittää korjata. Alessan presales-prosessi ja käyttöönottokonsultaatio ovat olleet todellakin erittäin hyödyllisiä meille.”

Huolellinen data-analytiikkatoimittajan valinta

Konsernihallinnossa työskentelevät Taavitsainen ja tiimin markkina-analyytikko valitsivat palveluntarjoajan erittäin huolellisesti peilaten omaan tarpeeseen:

“Tapasimme kattavasti eri BI-toimijoita selvittääksemme, millaisia palveluntarjoajia markkinoilla on ja kenestä voisi olla hyötyä missäkin vaiheessa prosessia.”

“Kaikilla palveluntarjoajilla oli lopputulemasta melko samanlainen käsitys, mutta ehdotukset, miten siihen päästään erosivat paljonkin.”

Vahvistui käsitys siitä, että tiimille oli ensimmäisenä tärkeämpi prioriteetti laittaa kuntoon oikeat menetelmät ja järjestelmät analysointiin ja vasta sen jälkeen käyttää resursseja laajasti oikean datan löytämiseen.

“Meille oli alussa tärkeämpää painottaa mallintamista ja tilastotieteellistä lähestymistä kuin ottaa tässä vaiheessa mukaan hyvin spesifejä datalähteitä.”

Datamassat, tilastolliset analyysit ja tilastotieteen osaaminen

Järjestelmän valinnan ratkaisi kaksi asiaa: ensinnäkin Alteryxin kyky pyörittää suuria datamassoja, toisekseen edistyneet analyysiominaisuudet:

“Järjestelmäpuolella ratkaisevaa oli, että Alteryx mahdollistaa suurten datamäärien käsittelyn ja edistyneemmän tilastoanalyysin.”

Koska mallinnuksen teossa tarvitaan joustavuutta, sitä vaadittiin myös järjestelmältä:

“Halusimme järjestelmän, jossa tiedämme täsmälleen, mitä taustalla tapahtuu ja mistä ennusteet tulevat. Alteryxissä voi kaikilta osin “katsoa konepellin alle” ja jos on lisätarve muokata jotakin analyysin vaihetta, voi avata suoraan R-koodin ja lähteä muokkaamaan sitä.”

“Alteryx on hyvin monikäyttöinen työkalu, jonka käytöstä tulee olemaan meille vielä valtavia hyötyjä. Olemme jo nyt valinneet lisenssin käyttäjiksi niitä henkilöitä tiimistä, jotka hyötyvät Alteryxistä eniten. Mitä enemmän analyysejä toimenkuvaa kuuluu, sitä todennäköisemmin Alteryxistä hyötyy työssään.”

Ahlstrom-Munksjö Oyj on yksi maailman johtavista kuitupohjaisten materiaalien valmistajista. Yhtiön tavoitteena on olla strategisesti tärkeissä segmenteissä markkinan johtavia toimijoita. Tuotevalikoima on erittäin monipuolinen eri teollisuudenaloilla ja eri liiketoimintayksiköitä on 16. Konsernihallinnossa työskentelevän Corporate Development Manager Ossi Taavitsaisen tehtävänä on mm. kehittää pörssiyhtiön kyvykkyyttä ymmärtää liiketoimintaympäristöä ja ennustaa tulevaa. 

Lisää asiakasreferenssejä

Asiakasreferenssit

Case Suomen Ihosairaala

Kun Ihosairaala halusi automatisoida liiketoiminnan avainlukujen raportoinnin, haasteena olivat tietojen hakeminen kankeasta toiminnanohjausjärjestelmästä ja datan yhdistäminen muiden järjestelmien, mm. markkinoinnin analytiikan dataan.